[00:00:00] Cứ Chill Thôi - Hương Ly
[00:04:00] Lyrics by:Ly Nguyen
[00:05:00] Composed by:Trung Ngon
[00:18:00] Vì đời còn lắm sóng gió
[00:20:00] Sao em không ngồi lại cùng chút bình minh
[00:23:00] Tạm bỏ lại gánh trên vai
[00:25:00] Theo anh đi tìm lại một phút yên bình
[00:28:00] Ngày rồi ngày vẫn những khó khăn
[00:29:00] Em vẫn xoay vần cùng những nốt thăng trầm
[00:33:00] Nhưng cứ vui lên em
[00:35:00] Vì ngày mai lại một cơ hội để ôm trọn thế giới và
[00:38:00] Cứ tan vào những êm đềm tối nay
[00:43:00] Cứ tan trong màn đêm này đắm say
[00:48:00] Cứ chôn vùi lắng lo vào sáng mai
[00:52:00] Chút yên bình chắc đâu cần đúng sai
[01:16:00] Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy
[01:17:00] Bao âu lo em bỏ lại hết đằng sau
[01:20:00] Đời là cuộc vui đôi khi
[01:21:00] Cho em quên điều gì còn giữ trong đầu
[01:25:00] Vài lần người ta cho em cười
[01:27:00] Cho em say cũng cho em khóc vì đau
[01:30:00] Nhưng cứ vui lên đi
[01:32:00] Vì ngày mai lại một cơ hội và ta ngại ngần chi này
[01:35:00] Cứ tan vào những êm đềm tối nay
[01:39:00] Cứ tan trong màn đêm này đắm say
[01:45:00] Cứ chôn vùi lắng lo vào sáng mai
[01:49:00] Chút yên bình chắc đâu cần đúng sai
[02:14:00] Người ta bỏ chạy khi thấy đám mây đen
[02:16:00] Em dang tay ra chờ gió bay đến
[02:19:00] Người sợ hãi khi niềm tin lay chuyển
[02:20:00] Em gọi đấy là cơ hội để thái độ được thay tên
[02:23:00] Biết đâu mai đến ánh nắng sẽ vỡ òa
[02:25:00] Và những ấm áp quanh ta mới bắt đầu lan tỏa
[02:27:00] Những bài hát tình yêu mở đường cho tiếng cười giòn giã
[02:30:00] Những ánh nhìn mà trước giờ mình lơ đễnh lướt qua
[02:32:00] Rồi sẽ nhận ra quanh ta những thầm thì
[02:35:00] Những niềm vui âm ỉ mắt nhắm và nhâm nhi
[02:37:00] Những khoảnh khắc thần kỳ khi mình sống chậm đi
[02:39:00] Tìm ra con người mới khiến cho đời mình đậm vị
[02:42:00] Chill như ta và Chillies chill bên Linh nâng ly cụng ly
[02:46:00] Cứ chi li làm chi vì đôi khi
[02:48:00] Dến lý trí cũng cần thi vị vậy nên
[02:51:00] Cứ tan vào những êm đềm tối nay
[02:56:00] Cứ tan trong màn đêm này đắm say
[03:01:00] Cứ chôn vùi lắng lo vào sáng mai
[03:05:00] Chút yên bình chắc đâu cần đúng sai
[03:10:00] Cứ tan vào những êm đềm tối nay
[03:13:00] It's gonna be alright
[03:15:00] Cứ tan trong màn đêm này đắm say
[03:18:00] It's gonna be alright
[03:20:00] Cứ chôn vùi lắng lo vào sáng mai
[03:23:00] It's gonna be alright
[03:24:00] Chút yên bình chắc đâu cần đúng sai
					

C Chill Thi - Huong Ly

MP3下载

Huong Ly-C Chill Thi的QQ空间背景音乐外链:

歌曲Huong Ly-C Chill Thi的MP3下载地址来源于网络分享,复制链接或者右键链接另存为即可下载MP3音乐,同时网站提供Huong Ly-C Chill Thi的QQ空间背景音乐歌曲链接,把这首歌曲的MP3链接地址推荐给你的朋友,可以让他们免费获得本歌曲音乐外链。

歌曲C Chill Thi的歌词下载

Cứ Chill Thôi - Hương Ly
Lyrics by:Ly Nguyen
Composed by:Trung Ngon
Vì đời còn lắm sóng gió
Sao em không ngồi lại cùng chút bình minh
Tạm bỏ lại gánh trên vai
Theo anh đi tìm lại một phút yên bình
Ngày rồi ngày vẫn những khó khăn
Em vẫn xoay vần cùng những nốt thăng trầm
Nhưng cứ vui lên em
Vì ngày mai lại một cơ hội để ôm trọn thế giới và
Cứ tan vào những êm đềm tối nay
Cứ tan trong màn đêm này đắm say
Cứ chôn vùi lắng lo vào sáng mai
Chút yên bình chắc đâu cần đúng sai
Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy
Bao âu lo em bỏ lại hết đằng sau
Đời là cuộc vui đôi khi
Cho em quên điều gì còn giữ trong đầu
Vài lần người ta cho em cười
Cho em say cũng cho em khóc vì đau
Nhưng cứ vui lên đi
Vì ngày mai lại một cơ hội và ta ngại ngần chi này
Cứ tan vào những êm đềm tối nay
Cứ tan trong màn đêm này đắm say
Cứ chôn vùi lắng lo vào sáng mai
Chút yên bình chắc đâu cần đúng sai
Người ta bỏ chạy khi thấy đám mây đen
Em dang tay ra chờ gió bay đến
Người sợ hãi khi niềm tin lay chuyển
Em gọi đấy là cơ hội để thái độ được thay tên
Biết đâu mai đến ánh nắng sẽ vỡ òa
Và những ấm áp quanh ta mới bắt đầu lan tỏa
Những bài hát tình yêu mở đường cho tiếng cười giòn giã
Những ánh nhìn mà trước giờ mình lơ đễnh lướt qua
Rồi sẽ nhận ra quanh ta những thầm thì
Những niềm vui âm ỉ mắt nhắm và nhâm nhi
Những khoảnh khắc thần kỳ khi mình sống chậm đi
Tìm ra con người mới khiến cho đời mình đậm vị
Chill như ta và Chillies chill bên Linh nâng ly cụng ly
Cứ chi li làm chi vì đôi khi
Dến lý trí cũng cần thi vị vậy nên
Cứ tan vào những êm đềm tối nay
Cứ tan trong màn đêm này đắm say
Cứ chôn vùi lắng lo vào sáng mai
Chút yên bình chắc đâu cần đúng sai
Cứ tan vào những êm đềm tối nay
It's gonna be alright
Cứ tan trong màn đêm này đắm say
It's gonna be alright
Cứ chôn vùi lắng lo vào sáng mai
It's gonna be alright
Chút yên bình chắc đâu cần đúng sai

170MV下载网提供Huong Ly-C Chill Thi的MP3音乐在线试听下载,C Chill Thi的QQ空间背景音乐外链。
更多最新音乐推荐:http://www.170mv.com/song
酷我MP3音乐外链工具:http://www.170mv.com/tool/song/