[00:00:00] Huynh Đệ À(抖音原版) - 晴诚
[00:03:00] Lyrics by:Đỗ Thụy Khanh
[00:04:00] Composed by:Đinh Đại Vũ
[00:37:00] Từng tháng năm trôi qua
[00:39:00] 过去的每一年
[00:39:00] Chẳng thể nào hiểu ra
[00:41:00] 都让人费解
[00:41:00] Vì sao năm xưa người vội bước đi
[00:46:00] 为何故友都陆续离开
[00:46:00] Còn nhớ mãi hình bóng ngày tháng
[00:48:00] 永远记住那一天
[00:48:00] Nguyện khắc sâu
[00:49:00] 深埋心底
[00:49:00] Bên chum rượu nồng người
[00:52:00] 这群人很温暖
[00:52:00] Thích cạn chén với ta
[00:55:00] 就像悠悠啜饮的我
[00:55:00] Vẫn nhớ mãi hồi ức nhớ về anh
[00:58:00] 还记得那段记忆永远记得他的模样
[00:58:00] Từ trong ta chỉ muốn gọi tên người có hay
[01:03:00] 在心底我们只想喊出拥有这一切的那个人的名字
[01:03:00] Bôn ba nơi phong trần
[01:06:00] 四分地方轮番狂欢
[01:06:00] Phiêu bạc gió sương tận tâm can
[01:09:00] 英勇无畏勇气可嘉
[01:09:00] Nỗi sầu bi như giằng xé
[01:12:00] 悲伤如泪水让人撕心裂肺
[01:12:00] Huynh đệ ơi huynh đệ à
[01:16:00] 兄弟兄弟
[01:16:00] Cuộc sống có tốt không
[01:18:00] 你生活可好
[01:18:00] Có khỏe không
[01:20:00] 你最近怎么样
[01:20:00] Chẳng hồi âm về đây
[01:22:00] 无人回应
[01:22:00] Chẳng hỏi thăm thế sao
[01:24:00] 别问我是如何说出口的
[01:24:00] Một câu quan tâm nào thấy đâu
[01:29:00] 在哪儿能看到嘘寒问暖的场景
[01:29:00] Huynh đệ ơi huynh đệ à
[01:33:00] 兄弟兄弟
[01:33:00] Vì cuộc sống ở nơi đây bình yên
[01:37:00] 因为这里的生活宁静祥和
[01:37:00] Trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa
[01:41:00] 尘世似乎遥不可及
[01:41:00] Chờ đợi tin anh huynh đệ ơi
[01:46:00] 等你的消息兄弟
[01:46:00] Anh sẽ quay về
[02:05:00] 他终会回来
[02:05:00] Từng tháng năm trôi qua
[02:07:00] 过去的每一年
[02:07:00] Chẳng thể nào hiểu ra
[02:08:00] 都令人费解
[02:08:00] Ở phương trời nào cuộc sống anh có ổn không
[02:13:00] 你到底在哪儿一切还好吗
[02:13:00] Nhân gian rộng lớn
[02:15:00] 伟大的人类世界
[02:15:00] Nước cờ anh từng bước đi
[02:17:00] 他正稳步前行
[02:17:00] Vạn điều tâm tư
[02:19:00] 美好的一切安放心间
[02:19:00] Vẫn tin anh thành công
[02:22:00] 依旧相信他能闯出名堂
[02:22:00] Khi đông qua đi nhất định anh quay về
[02:25:00] 寒冬结束之时他就会回来
[02:25:00] Về lại nơi xưa cha mẹ già ngóng trông
[02:31:00] 回到那个老地方年迈的父母望眼欲穿
[02:31:00] Kết thúc tháng ngày phiêu du
[02:33:00] 每一天都像是在冒险
[02:33:00] Về nơi chốn an yên
[02:35:00] 回到那个宁静祥和的地方
[02:35:00] Đàm đạo thâu đêm
[02:36:00] 整夜纵享快乐
[02:36:00] Ly rượu cay cùng tri kỉ
[02:38:00] 红酒摇曳密友倾谈
[02:38:00] Huynh đệ ơi huynh đệ à
[02:43:00] 兄弟兄弟
[02:43:00] Cuộc sống có tốt không
[02:45:00] 你一切还好吗
[02:45:00] Có khỏe không
[02:47:00] 你怎么样
[02:47:00] Chẳng hồi âm về đây
[02:50:00] 无人回应
[02:50:00] Chẳng hỏi thăm thế sao
[02:51:00] 别问我是如何说出口的
[02:51:00] Một câu quan tâm nào thấy đâu
[02:56:00] 在哪儿能看到嘘寒问暖的场景
[02:56:00] Huynh đệ ơi huynh đệ à
[03:00:00] 兄弟兄弟
[03:00:00] Vì cuộc sống ở nơi đây bình yên
[03:04:00] 因为这里的生活宁静祥和
[03:04:00] Trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa
[03:09:00] 尘世似乎遥不可及
[03:09:00] Chờ đợi tin anh huynh đệ ơi
[03:13:00] 等你的消息兄弟
[03:13:00] Anh sẽ quay về
[03:33:00] 他终会归来
[03:33:00] Huynh đệ ơi huynh đệ à
[03:37:00] 兄弟兄弟
[03:37:00] Cuộc sống có tốt không
[03:40:00] 你一切还好吗
[03:40:00] Có khỏe không
[03:42:00] 你怎么样
[03:42:00] Chẳng hồi âm về đây
[03:44:00] 无人回应
[03:44:00] Chẳng hỏi thăm thế sao
[03:46:00] 别问我是如何说出口的
[03:46:00] Một câu quan tâm nào thấy đâu
[03:50:00] 在哪儿能看到嘘寒问暖的场景
[03:50:00] Huynh đệ ơi huynh đệ à
[03:54:00] 兄弟兄弟
[03:54:00] Vì cuộc sống ở nơi đây bình yên
[03:59:00] 因为这里的生活宁静祥和
[03:59:00] Trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa
[04:03:00] 尘世似乎遥不可及
[04:03:00] Chờ đợi tin anh huynh đệ ơi
[04:07:00] 等你的消息兄弟
[04:07:00] Anh sẽ quay về
[04:11:00] 他终会归来
					

Huynh (抖音原版) - 晴诚

MP3下载

晴诚-Huynh (抖音原版)的QQ空间背景音乐外链:

歌曲晴诚-Huynh (抖音原版)的MP3下载地址来源于网络分享,复制链接或者右键链接另存为即可下载MP3音乐,同时网站提供晴诚-Huynh (抖音原版)的QQ空间背景音乐歌曲链接,把这首歌曲的MP3链接地址推荐给你的朋友,可以让他们免费获得本歌曲音乐外链。

歌曲Huynh (抖音原版)的歌词下载

Huynh Đệ À(抖音原版) - 晴诚
Lyrics by:Đỗ Thụy Khanh
Composed by:Đinh Đại Vũ
Từng tháng năm trôi qua
过去的每一年
Chẳng thể nào hiểu ra
都让人费解
Vì sao năm xưa người vội bước đi
为何故友都陆续离开
Còn nhớ mãi hình bóng ngày tháng
永远记住那一天
Nguyện khắc sâu
深埋心底
Bên chum rượu nồng người
这群人很温暖
Thích cạn chén với ta
就像悠悠啜饮的我
Vẫn nhớ mãi hồi ức nhớ về anh
还记得那段记忆永远记得他的模样
Từ trong ta chỉ muốn gọi tên người có hay
在心底我们只想喊出拥有这一切的那个人的名字
Bôn ba nơi phong trần
四分地方轮番狂欢
Phiêu bạc gió sương tận tâm can
英勇无畏勇气可嘉
Nỗi sầu bi như giằng xé
悲伤如泪水让人撕心裂肺
Huynh đệ ơi huynh đệ à
兄弟兄弟
Cuộc sống có tốt không
你生活可好
Có khỏe không
你最近怎么样
Chẳng hồi âm về đây
无人回应
Chẳng hỏi thăm thế sao
别问我是如何说出口的
Một câu quan tâm nào thấy đâu
在哪儿能看到嘘寒问暖的场景
Huynh đệ ơi huynh đệ à
兄弟兄弟
Vì cuộc sống ở nơi đây bình yên
因为这里的生活宁静祥和
Trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa
尘世似乎遥不可及
Chờ đợi tin anh huynh đệ ơi
等你的消息兄弟
Anh sẽ quay về
他终会回来
Từng tháng năm trôi qua
过去的每一年
Chẳng thể nào hiểu ra
都令人费解
Ở phương trời nào cuộc sống anh có ổn không
你到底在哪儿一切还好吗
Nhân gian rộng lớn
伟大的人类世界
Nước cờ anh từng bước đi
他正稳步前行
Vạn điều tâm tư
美好的一切安放心间
Vẫn tin anh thành công
依旧相信他能闯出名堂
Khi đông qua đi nhất định anh quay về
寒冬结束之时他就会回来
Về lại nơi xưa cha mẹ già ngóng trông
回到那个老地方年迈的父母望眼欲穿
Kết thúc tháng ngày phiêu du
每一天都像是在冒险
Về nơi chốn an yên
回到那个宁静祥和的地方
Đàm đạo thâu đêm
整夜纵享快乐
Ly rượu cay cùng tri kỉ
红酒摇曳密友倾谈
Huynh đệ ơi huynh đệ à
兄弟兄弟
Cuộc sống có tốt không
你一切还好吗
Có khỏe không
你怎么样
Chẳng hồi âm về đây
无人回应
Chẳng hỏi thăm thế sao
别问我是如何说出口的
Một câu quan tâm nào thấy đâu
在哪儿能看到嘘寒问暖的场景
Huynh đệ ơi huynh đệ à
兄弟兄弟
Vì cuộc sống ở nơi đây bình yên
因为这里的生活宁静祥和
Trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa
尘世似乎遥不可及
Chờ đợi tin anh huynh đệ ơi
等你的消息兄弟
Anh sẽ quay về
他终会归来
Huynh đệ ơi huynh đệ à
兄弟兄弟
Cuộc sống có tốt không
你一切还好吗
Có khỏe không
你怎么样
Chẳng hồi âm về đây
无人回应
Chẳng hỏi thăm thế sao
别问我是如何说出口的
Một câu quan tâm nào thấy đâu
在哪儿能看到嘘寒问暖的场景
Huynh đệ ơi huynh đệ à
兄弟兄弟
Vì cuộc sống ở nơi đây bình yên
因为这里的生活宁静祥和
Trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa
尘世似乎遥不可及
Chờ đợi tin anh huynh đệ ơi
等你的消息兄弟
Anh sẽ quay về
他终会归来

170MV下载网提供晴诚-Huynh (抖音原版)的MP3音乐在线试听下载,Huynh (抖音原版)的QQ空间背景音乐外链。
更多最新音乐推荐:http://www.170mv.com/song
酷我MP3音乐外链工具:http://www.170mv.com/tool/song/