[00:00:00] 兄弟想你了(越南版) - 毛小国
[00:37:00] Từng tháng năm trôi qua
[00:39:00] Chẳng thể nào hiểu ra
[00:41:00] Vì sao năm xưa người vội bước đi
[00:46:00] Còn nhớ mãi hình bóng ngày tháng
[00:48:00] Nguyện khắc sâu
[00:49:00] Bên chum rượu nồng người
[00:51:00] Thích cạn chén với ta
[00:54:00] Vẫn nhớ mãi hồi ức nhớ về anh
[00:58:00] Từ trong ta chỉ muốn gọi tên người có hay
[01:03:00] Bôn ba nơi phong trần
[01:05:00] Phiêu bạc gió sương tận tâm can
[01:07:00] Nỗi sầu bi như giằng xé
[01:10:00] Huynh đệ ơi huynh đệ à
[01:15:00] Cuộc sống có tốt không
[01:17:00] Có khỏe không
[01:19:00] Chẳng hồi âm về đây
[01:21:00] Chẳng hỏi thăm thế sao
[01:24:00] Một câu quan tâm nào thấy đâu
[01:28:00] Huynh đệ ơi huynh đệ à
[01:32:00] Vì cuộc sống ở nơi đây bình yên
[01:37:00] Trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa
[01:41:00] Chờ đợi tin anh huynh đệ ơi
[01:45:00] Anh sẽ quay về
[02:04:00] Từng tháng năm trôi qua
[02:05:00] Chẳng thể nào hiểu ra
[02:07:00] Ở phương trời nào cuộc sống anh có ổn không
[02:12:00] Nhân gian rộng lớn
[02:14:00] Nước cờ anh từng bước đi
[02:17:00] Vạn điều tâm tư
[02:18:00] Vẫn tin anh thành công
[02:22:00] Khi đông qua đi nhất định anh quay về
[02:25:00] Về lại nơi xưa cha mẹ già ngóng trông
[02:30:00] Kết thúc tháng ngày phiêu du
[02:33:00] Về nơi chốn an yên
[02:34:00] Đàm đạo thâu đêm
[02:36:00] Ly rượu cay cùng tri kỉ
[02:38:00] Huynh đệ ơi huynh đệ à
[02:42:00] Cuộc sống có tốt không
[02:45:00] Có khỏe không
[02:47:00] Chẳng hồi âm về đây
[02:49:00] Chẳng hỏi thăm thế sao
[02:51:00] Một câu quan tâm nào thấy đâu
[02:56:00] Huynh đệ ơi huynh đệ à
[03:00:00] Vì cuộc sống ở nơi đây bình yên
[03:04:00] Trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa
[03:08:00] Chờ đợi tin anh huynh đệ ơi
[03:13:00] Anh sẽ quay về
[03:33:00] Huynh đệ ơi huynh đệ à
[03:37:00] Cuộc sống có tốt không
[03:39:00] Có khỏe không
[03:41:00] Chẳng hồi âm về đây
[03:44:00] Chẳng hỏi thăm thế sao
[03:46:00] Một câu quan tâm nào thấy đâu
					

兄弟想你了(越南版) - 毛小国

MP3下载

毛小国-兄弟想你了(越南版)的QQ空间背景音乐外链:

歌曲毛小国-兄弟想你了(越南版)的MP3下载地址来源于网络分享,复制链接或者右键链接另存为即可下载MP3音乐,同时网站提供毛小国-兄弟想你了(越南版)的QQ空间背景音乐歌曲链接,把这首歌曲的MP3链接地址推荐给你的朋友,可以让他们免费获得本歌曲音乐外链。

歌曲兄弟想你了(越南版)的歌词下载

兄弟想你了(越南版) - 毛小国
Từng tháng năm trôi qua
Chẳng thể nào hiểu ra
Vì sao năm xưa người vội bước đi
Còn nhớ mãi hình bóng ngày tháng
Nguyện khắc sâu
Bên chum rượu nồng người
Thích cạn chén với ta
Vẫn nhớ mãi hồi ức nhớ về anh
Từ trong ta chỉ muốn gọi tên người có hay
Bôn ba nơi phong trần
Phiêu bạc gió sương tận tâm can
Nỗi sầu bi như giằng xé
Huynh đệ ơi huynh đệ à
Cuộc sống có tốt không
Có khỏe không
Chẳng hồi âm về đây
Chẳng hỏi thăm thế sao
Một câu quan tâm nào thấy đâu
Huynh đệ ơi huynh đệ à
Vì cuộc sống ở nơi đây bình yên
Trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa
Chờ đợi tin anh huynh đệ ơi
Anh sẽ quay về
Từng tháng năm trôi qua
Chẳng thể nào hiểu ra
Ở phương trời nào cuộc sống anh có ổn không
Nhân gian rộng lớn
Nước cờ anh từng bước đi
Vạn điều tâm tư
Vẫn tin anh thành công
Khi đông qua đi nhất định anh quay về
Về lại nơi xưa cha mẹ già ngóng trông
Kết thúc tháng ngày phiêu du
Về nơi chốn an yên
Đàm đạo thâu đêm
Ly rượu cay cùng tri kỉ
Huynh đệ ơi huynh đệ à
Cuộc sống có tốt không
Có khỏe không
Chẳng hồi âm về đây
Chẳng hỏi thăm thế sao
Một câu quan tâm nào thấy đâu
Huynh đệ ơi huynh đệ à
Vì cuộc sống ở nơi đây bình yên
Trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa
Chờ đợi tin anh huynh đệ ơi
Anh sẽ quay về
Huynh đệ ơi huynh đệ à
Cuộc sống có tốt không
Có khỏe không
Chẳng hồi âm về đây
Chẳng hỏi thăm thế sao
Một câu quan tâm nào thấy đâu

170MV下载网提供毛小国-兄弟想你了(越南版)的MP3音乐在线试听下载,兄弟想你了(越南版)的QQ空间背景音乐外链。
更多最新音乐推荐:http://www.170mv.com/song
酷我MP3音乐外链工具:http://www.170mv.com/tool/song/

下一首音乐: